Pomáháme zavádět do škol témata

Globálního rozvojového vzdělávání

Globální rozvojové vzdělávání (GRV) je celoživotní vzdělávací proces, který přispívá k pochopení rozdílů, podobností a souvislostí mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemích..."

O GRV