Pomáháme zavádět do škol témata

Globálního rozvojového vzdělávání

Cílem aktivit Národního pedagogického institutu ČR na podporu globálního rozvojového vzdělávání (GRV) je zajišťování metodické podpory, dalšího vzdělávání a studijních poznávacích cest pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení v oblasti GRV. Činnosti a aktivity přispívají k zatraktivnění témat GRV, k prohloubení znalostí pedagogických pracovníků o GRV a jeho významu, ke zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků pro začleňování témat GRV do výuky, další pedagogické práce i do osobních životů.

Globální rozvojové vzdělávání je celoživotním vzdělávacím procesem a rozvíjí nové přístupy ve vzdělávání pro budoucnost. Snažíme se podporovat pedagogické pracovníky v jejich profesním i osobnostním rozvoji.

Při přípravě a realizaci aktivit spolupracujeme s MŠMT, Ministerstvem zahraničních věcí, se školami a dalšími organizacemi.

O GRV